opravy a zřízení nových parkovišť
rekonstrukce a opravy vozovek
úpravy zastávek městské hromadné dopravy
ostatní rekonstrukce a opravy
rekonstrukce a opravy mostů
rekonstrukce a opravy chodníků
výstavba a úpravy bezbariérových přechodů
rekonstrukce a opravy cyklostezek
bezpečnost silničního provozu
semafory a světelná signalizace
opravy a rekonstrukce tramvajových tratí
rekonstrukce a opravy metra
opravy a rekonstrukce na železnici
plánované rekonstrukce a investiční akce
dokončené rekonstrukce a investiční akce
aktuální rekonstrukce a investiční akce
pravidelná údržba komunikací
zlepšení stavu drobnou změnou
investiční akce a velké opravy
oprava majetku ve správě investora
frézování vozovek
rekonstrukce komunikací
ostatní stavební akce
investiční akce a velké opravy

Hledat při pohybu mapou
90+ akcí [[ total_count ]] akcí [[ total_count ]] akce

Žádné výsledky

Pro více výsledků zkuste přizpůsobit své vyhledávání změnou filtrů nebo oddálením mapy.

Seznam akcí

1
2
...
[[ n ]]
...
[[ total_pages_count - 1 ]]
[[ total_pages_count ]]