O projektu

Aplikace zmente.to umožňuje občanům i návštěvníkům Prahy od března 2017 posílat náměty, stížnosti a pochvaly spojené s pražskou dopravou a veřejným prostranstvím. Protože se většina z došlých podnětů týká údržby, rekonstrukce a oprav komunikací, spustil Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se správcem komunikací Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., on-line přehled plánovaných a realizovaných akcí v této oblasti. Díky opravujeme.to získáte lepší přehled o rozsahu akcí TSK.