Souvislá údržba komunikace Trojská

Praha 7 • Pod Lisem - Nad Kazankou

Střední míra komplikace

V dopravní špičce počítejte se zdržením 10–30 minut

Stavební akce

Stavební úpravy, rekonstrukce, nové stavby a další stavební akce.

19.04.2022
00:00
10.06.2022
23:59
 

Popis

Předmětem akce je zejména, nikoli však výlučně, odfrézování stávajícího asfaltového povrchu a následná pokládka nových asfaltových vrstev. Stávající trhliny se opraví, budou rektifikovány povrchové znaky a obnoví se dopravní značení. V rámci opravovaného úseku dojde i k opravě odvodnění.

Objízdné trasyRozsah omezení

Doprava do centra bude vedena jednosměrně ulicí Trojskou. Zastávky MHD v komunikaci budou vyznačené podélným dopravním značením. Doprava opačným směrem bude vedena ulicí Nad Kazankou. V této ulici budou také dočasně umístěné tři náhradní zastávky MHD před domy č.p. 322/ č.o. 15, dále pak 708/37 a na rozhraní domů 372/42 a 173/49.


 pdf
220411_TSK_Tisková zpráva_TSK OPRAVÍ ČÁST TROJSKÉ ULICE.pdf

Investor

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Bc. Michaela Ekhardová

722 979 527

Zhotovitel

EUROVIA CS, a. s.

Akce v okolí