Barrandovský most

Praha 4, 5 • Barrandovský most, K Barrandovu

Červená míra komplikace

V dopravní špičce počítejte se zdržením více než 30 minut

Stavební akce

Stavební úpravy, rekonstrukce, nové stavby a další stavební akce.

16.05.
2022
30.11.
2025
 
1. etapa    ukončena
2. etapa    březen – listopad 2023 (dopravní omezení květen – srpen 2023)
3. etapa    stavební sezóna 2024
4. etapa    stavební sezóna 2025
kompletní popis

Aktuální 2. etapa

První práce proběhly již v březnu a dubnu 2023. Zahajovací práce se zaměřily na vnitřek komor Barrandovského mostu, což je příprava pro dodatečné předpětí, na výměnu části ložisek, sanaci opěrné zdi podél strakonické rampy a pilířů barrandovské rampy, a také na výměnu ložisek na barrandovské rampě.


Předpokládaná dopravní omezení jsou plánována od května do srpna 2023. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací, tedy v režimu 3 a 3 jízdní pruhy v obou směrech. Oprava barrandovské rampy, dilatačního závěru na jízdních pruzích komunikace ve směru od Smíchova a sanace proběhnou nad levým jízdním pruhem Strakonické ulice a nad komunikacemi pod barrandovskou rampou. Ve druhé etapě se rovněž opraví druhá část dilatace ve směru do Braníka a sanace proběhne i na druhém břehu Vltavy, nad tramvajovou tratí. I v tomto případě se budou provádět sanace, tentokrát v denní době, a to pomocí montážních plošin umístěných na kolejových podvozcích.


Aktuální informace najdete rovněž na www.barrandak.cz


2. etapa - objízdné trasy

Informace, jak cestovat během 2. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu, naleznete zde.

2. etapa - rozsah praci

Na Barrandovském mostě bude doprava vedena ve třech provizorních jízdních pruzích v každém směru, jak tomu bylo v první etapě v loňském roce, tedy tři pruhy směrem na Smíchov a tři pruhy směrem na Braník.


Největším dopravním omezením, které zásadně dopravu v Praze ovlivní, bude uzavření barrandovské rampy od Barrandova ve směru z ul. K Barrandovu na Jižní spojku. 

Investor

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Jiří Hájek

tsk@tsk-praha.cz

Zhotovitel

PORR

Ing. Martin Ředina MBA

Kompletní popis rekonstrukce

1. etapa

Zahájení se předpokládá v květnu roku 2022. Zahrnuje opravy jižní poloviny jižního mostu. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Bude odstraněný mostní objekt, který tvoří součást Strakonické rampy, a následně bude postaven most nový. Dále se zrekonstruuje horní část této rampy a vnější dva jízdní pruhy na mostě ve směru od Smíchova včetně dilatačního závěru na Barrandovské rampě a před sjezdem do Braníka. Bude opravena spodní část mostu nad Strakonickou ulicí. Strakonická ulice bude od Strakonické rampy za most průjezdná pouze levým jízdním pruhem. Bude sanována spodní část mostu nad železniční tratí a rovněž bude omezen provoz na přilehlé komunikaci mezi opěrou Barrandovské rampy, kolejemi a cyklostezkou podél Vltavy.

2. etapa

Předpoklad zahájení opravy severní poloviny jižního mostu v březnu 2023. Předpokládaná dopravní omezení jsou plánována od května do srpna 2023. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací, tedy v režimu 3 a 3 jízdní pruhy v obou směrech. Oprava Barrandovské rampy, dilatačního závěru na jízdních pruzích komunikace ve směru od Smíchova a sanace proběhnou nad levým jízdním pruhem Strakonické ulice a nad komunikacemi pod Barrandovskou rampou. Ve druhé etapě se rovněž opraví druhá část dilatace ve směru do Braníka a sanace proběhne i na druhém břehu Vltavy, nad tramvajovou tratí. I v tomto případě se budou provádět sanace, tentokrát v denní době, a to pomocí montážních plošin umístěných na kolejových podvozcích.

3. etapa

Předpoklad zahájení opravy severní poloviny severního mostu v březnu 2024 (2025). Předpokládaná dopravní omezení jsou plánována od května do srpna 2024. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. V této fázi se bude provádět rekonstrukce pravé části mostu ve směru do Smíchova, cyklostezka na pravém břehu řeky, a především Modřanská ulice. Aby se na ní provoz omezil co nejméně, budou sanační práce spodní části mostu postupovat ve třech podetapách.

4. etapa

Předpoklad zahájení opravy jižní poloviny severního mostu v březnu 2025 (2026). Předpokládaná dopravní omezení jsou plánována od května do srpna 2025. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Opraví se vnitřní část mostu ve směru do Smíchova a do druhé poloviny dilatačních závěrů. Dodavatelská firma v této etapě stavbu zcela dokončí, odstraní se zařízení staveniště a provedou se případné nedodělky ze všech etap.


Jednotlivé etapy budou probíhat ve stavební sezóně od března do listopadu každého roku. Dopravní omezení však budou mnohem kratší, a to vždy po jasně stanovenou dobou ve smlouvě s dodavatelem. Mimo tyto jednoznačné termíny nebudou na Barrandovském mostě dopravní omezení a provoz bude obnoven v plném rozsahu.

Časový harmonogram etap je rozložený do období čtyř respektive pěti let, s rezervou jedné stavební sezóny pro výstavbu nového Dvoreckého mostu propojujícího Zlíchov (Praha 5) a Dvorce (Praha 4).

Popsaný postup celkové rekonstrukce Barrandovského mostu počítá zejména pro etapy 3 a 4 s objízdnými trasami pro MHD a od roku 2025 s využitím nového Dvoreckého mostu, s jehož dokončením se v ideálním případě počítá do roku 2024.

Z historie

Nejvytíženější komunikace v Česku má čtyři pruhy v každém směru, přístupná je chodcům i cyklistům. Je klíčovou součástí Městského okruhu, objíždějícího užší centrum Prahy. Spolu s železničním mostem v Holešovicích se jedná o jediné pražské mosty, které vedou přes Vltavu šikmo. Mostovka se nachází 15 metrů nad hladinou.

Architektura mostu je ve stylu brutalismu, jehož název je odvozen od francouzského „(béton) brut“ = drsný beton. To také napovídá, že většina povrchů je z tohoto materiálu. Na předmostích stojí dvě velké betonové plastiky od Josefa Klimeše. Na pravém břehu je umístěna Rovnováha, přezdívaná Červ dobyvatel, na levém je betonová mísa, pro kterou se uchytil lidový název Vana pro hrochy či Krmítko pro slony.

Barrandovský most je citlivě zasazený do krajiny, ve které se nachází. Patří mezi nepostradatelné dopravní stavby a je spojnicí mezi dálnicemi na západě a východě Prahy.

18. století pontonový most
Přechod řeky v těchto místech umožňoval od 18. století pontonový most. Po první světové válce se jednalo o dvou nových mostech v různých výškách, které by kromě Hlubočep a Braníku spojily také Dívčí hrady s Kavčími horami. Po druhé světové válce se již uvažovalo o jediném mostě. V návrzích figurovalo 13 koncepčních variant, včetně možnosti tunelů pod Barrandovskými terasami. Projektanti měli tehdy těžký úkol převést dopravu pod šikmým úhlem od Krče na Smíchov.
1976 finální podoba architektonického návrhu
Byla vybrána finální podoba mostu, na které spolupracovali inženýři Jiří Hejnic a Pavel Tripal spolu s architektem Karlem Filsakem a jeho synem.
1978
začátek přípravných prací
1978 zahájení výstavby
Významný dopravní uzel jižní části hlavního města spojuje Braník na pravém břehu a Hlubočepy na levém. Pojmenován je podle čtvrti Barrandov, kam také vede.
1983
zprovoznění levého mostu
1988
zprovoznění pravého mostu a kompletní otevření
1990
změna názvu mostu z „Most Antonína Zápotockého“ na „Barrandovský most“

Akce v okolí

Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění plné funkčnosti, vašeho pohodlí a k statistickým účelům. Bez některých cookies náš web nemůže fungovat, žádné cookies s výjimkou nezbytně nutných nebudou použity do momentu, než nám udělíte svůj souhlas. Detailní popis cookies naleznete zde.
Respektujeme Vaše právo na soukromí, proto můžete používání většiny kategorií souborů cookies na našich webových stránkách zakázat. Jejich blokování však může mít vliv na kvalitu interakce s webovými stránkami. Rozhodněte, které soubory cookie chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu umístěného na našich webových stránkách. Detailní popis cookies naleznete zde.
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a všech funkcí, které nabízejí.
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našich webových stránek a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich webových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele.
Marketingové cookies používáme pro cílené zobrazení obsahu a reklamy dle preferencí uživatele, a to jak na našich webových stránkách, tak na webových stránkách třetích subjektů. Pro tyto účely jsou využívány většinou pouze pseudonymizované údaje.
Přijmout vše
Přijmout nezbytné