Barrandovský most - Strakonická rampa

Praha 4, 5 • Strakonická

Červená míra komplikace

V dopravní špičce počítejte se zdržením více než 30 minut

Stavební akce

Stavební úpravy, rekonstrukce, nové stavby a další stavební akce.

1. etapa

16.05.2022
00:00
17.10.2023
01:59
 
2. etapa    březen - květen 2023 (cca 92 dní)
3. etapa    březen - květen 2024 (cca 92 dní)
4. etapa    březen - květen 2025 (cca 82 dní)
kompletní popis

Aktuální 1. etapa

1.etapa

Proč je nutná rekonstrukce a co je nutné opravit?

Provedená diagnostika odhalila nejen špatný stav nosné konstrukce, ale i povrchu. Vzhledem k tomu, že most pochází z 80. let, je rekonstrukce na místě. Její první část, která se týkala spodní části konstrukce, zejména pilířů, již skončila. Nyní je na řadě rekonstrukce povrchu na všech mostech, ze kterých se konstrukce skládá, a to včetně nájezdových ramp z ulic Strakonická a K Barrandovu.

1. etapa - objízdné trasy

Počítá se s částečnou uzavírkou. Provoz třemi jízdními pruhy v každém směru bude zachován. Vjezd z ulice Strakonická na Barrandovský most ve směru Braník bude převeden na objízdnou trasu D0 – Pražský okruh, dále na ulici K Barrandovu a na D0 – Pražský okruh a směr D1.


Strakonická ulice bude od Strakonické rampy za most průjezdná pouze levým jízdním pruhem. Bude sanována spodní část mostu nad železniční tratí a rovněž bude omezený provoz na přilehlé komunikaci mezi opěrou Barrandovské rampy, kolejemi a cyklostezkou podél Vltavy. Dopravně inženýrské opatření (DIO) pro tuto etapu viz obrázky.


JAK CESTOVAT MHD?

V souvislosti se stavebními pracemi na Barrandovském mostě hl. m. Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a ROPID připravily v součinnosti s TSK opatření a úpravy provozu veřejné dopravy, jejichž cílem je zachování kvalitní nabídky spojů MHD v rekonstrukcí dotčených oblastech. Všem cestujícím doporučujeme sledovat aktuální situaci v pražské MHD na webech DPP a PID na www.dpp.cz nebo www.pid.cz, kde najdou podrobné informace o jízdních řádech nebo vyhledání spojení včetně aktuálního zpoždění.


Autobusy

Po celou dobu rekonstrukce budou na Barrandovském mostě trvale v každém směru dostupné 3 jízdní pruhy, proto i autobusové linky, které přes most projíždějí, tj. 118, 170, 190, 196 a 197, zůstanou v provozu v nezměněné podobě. Pro jejich plynulejší příjezd k Barrandovskému mostu Praha prodloužila, resp. rozšířila vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy v Jeremenkově, Vrbově, Modřanské a v ulici Ke Krči.


Pouze autobusová linka 125 bude o pracovních dnech od cca 6 do 20 hodiny rozdělena na dva samostatné úseky, protože na Jižní spojce s ohledem na modelová kapacitní prověření nebylo možné vyhrazené pruhy pro autobusy prodloužit. V pracovní dny cca od 6 do 20 hodin budou proto spoje linky 125 jezdit na zkrácené trase Háje – Sídliště Petrovice – Skalka a na úseku Jižní Město – Háje – Smíchovské nádraží DPP zavede náhradní linku X125. Cílem tohoto opatření je v době, kdy lze očekávat problémy kvůli hustotě individuální automobilové dopravy, nepřenášet případná zpoždění z okolí Barrandovského mostu do úseku mezi Háji, Petrovicemi a Skalkou. O víkendech, státních svátcích, v pracovních dnech v brzy ráno a po 20. hodině bude linka 125 v provozu v dosavadní podobě.


Tramvaje

V případě výraznějších komplikací při průjezdu autobusových linek přes Barrandovský most doporučujeme cestujícím využít tramvajové spojení z oblasti Modřan a Braníka ve směru do centra města linkami 2, 3, 17 a 21, které DPP v pracovní dny od 6 do 19 hodin posílí zvýšením kapacity (nasazením souprav) a rozšířením rozsahu provozu tramvajové linky 21. Tato linka bude navíc zajišťovat přímé spojení až ke Smíchovskému nádraží, čímž nabídne i přestupní vazbu k regionálním železničním a autobusovým spojům v tomto terminálu. Toto opatření Praha zrealizovala v souladu se žádostí Středočeského kraje.


Pro cestující z oblasti Novodvorské, Lhotky a Kamýku, kteří doposud využívali autobusové spoje a stanici Smíchovské nádraží pro přestup na metro, doporučujeme v případě mimořádných událostí na Barrandovském mostě přestoupit na tramvajové linky 2, 3, 17 nebo 21 v Braníku v zastávce Přístaviště a dále do centra pokračovat tramvají a na metro přestoupit na Palackého náměstí ve stanici Karlovo náměstí.


Přestože severní oblast města je od Barrandovského mostu již poměrně vzdálena, pro usnadnění cest do jeho okolí a zlepšení pravidelnosti provozu tramvajové linky 17 je v pracovní dny připraveno prodloužení všech spojů této linky ze zastávky Výstaviště do zastávky Vozovna Kobylisy.


Přívozy

K lepšímu cestování mezi oběma břehy řeky Vltavy může mezi Dvorci a Lihovarem přispět také přívoz P3, který bude v ranní špičce v provozu v 10minutových intervalech, zbytek dne pak po 15 minutách. U tohoto přívozu došlo na jaře 2022 k přesunutí nástupního mola na pravém břehu Vltavy do bezprostředního sousedství areálu Žlutých lázní a do kontaktu s tramvajovými zastávkami Dvorce, což atraktivitu využití tohoto druhu hromadné dopravy výrazně zvýšilo.  


Vlaky

S cílem zvýšit kapacitu a intervalovou nabídku vlaků v oblasti Zbraslavi bude od 16. května v pracovní dny posílen provoz v úseku Praha – Zbraslav – Praha-Braník a zkráceny intervaly ráno a odpoledne z 30 na 15 minut, kolem poledne ze 60 na 30 minut. Dostupnost posílených železničních spojů na Nádraží Zbraslav ze Zbraslavi zajistí ráno i odpoledne v intervalu 10 minut autobusová linka 165.


Novinkou je provoz sdílených kol Nextbike a Rekola, který bude nově rozšířen i na oblasti Komořany, Zbraslav, Velká Chuchle a Radotín.


Provoz veřejné dopravy bude Praha podrobně sledovat a vyhodnocovat, na základě získaných informací a zkušeností případně i upravovat. 


pdf
Tisková zpráva -Barrandovský most_přípravné práce.pdf

Investor

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Jiří Hájek

tsk@tsk-praha.cz

Zhotovitel

PORR

Ing. Martin Ředina MBA

Kompletní popis rekonstrukce

1. etapa

Zahájení se předpokládá v květnu roku 2022. Zahrnuje opravy jižní poloviny jižního mostu. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Bude odstraněný mostní objekt, který tvoří součást Strakonické rampy, a následně bude postaven most nový. Dále se zrekonstruuje horní část této rampy a vnější dva jízdní pruhy na mostě ve směru od Smíchova včetně dilatačního závěru na Barrandovské rampě a před sjezdem do Braníka. Bude opravena spodní část mostu nad Strakonickou ulicí. Strakonická ulice bude od Strakonické rampy za most průjezdná pouze levým jízdním pruhem. Bude sanována spodní část mostu nad železniční tratí a rovněž bude omezen provoz na přilehlé komunikaci mezi opěrou Barrandovské rampy, kolejemi a cyklostezkou podél Vltavy.

2. etapa

Předpoklad zahájení opravy severní poloviny jižního mostu v březnu 2023. Dopravní omezení jsou plánované v délce 92 dní, a to od května 2023. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Oprava Barrandovské rampy, dilatačního závěru na jízdních pruzích komunikace ve směru od Smíchova a sanace proběhnou nad levým jízdním pruhem Strakonické ulice a nad komunikacemi pod Barrandovskou rampou. Ve druhé etapě se rovněž opraví druhá část dilatace ve směru do Braníka a sanace proběhne i na druhém břehu Vltavy, nad tramvajovou tratí. I v tomto případě se budou provádět sanace, tentokrát v denní době, a to pomocí montážních plošin umístěných na kolejových podvozcích.

3. etapa

Předpoklad zahájení opravy severní poloviny severního mostu v březnu 2024 (2025). Dopravní omezení se plánují v délce 92 dní od května 2024. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. V této fázi se bude provádět rekonstrukce pravé části mostu ve směru do Smíchova, cyklostezka na pravém břehu řeky, a především Modřanská ulice. Aby se na ní provoz omezil co nejméně, budou sanační práce spodní části mostu postupovat ve třech podetapách.

4. etapa

Předpoklad zahájení opravy jižní poloviny severního mostu v březnu 2025 (2026). Dopravní omezení se plánují v délce 82 dní od května 2025. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Opraví se vnitřní část mostu ve směru do Smíchova a do druhé poloviny dilatačních závěrů. Dodavatelská firma v této etapě stavbu zcela dokončí, odstraní se zařízení staveniště a provedou se případné nedodělky ze všech etap.


Jednotlivé etapy budou probíhat ve stavební sezóně od března do listopadu každého roku. Dopravní omezení však budou mnohem kratší, a to vždy po jasně stanovenou dobou ve smlouvě s dodavatelem (např. 110 dní v 1.etapě, nebo 82 dní ve 4.etapě). Mimo tyto jednoznačné termíny nebudou na Barrandovském mostě dopravní omezení a provoz bude obnoven v plném rozsahu.

Od 1.3. 2022 běží termín pro přípravu kompletní dokumentace pro 1. etapu rekonstrukce. Stavební práce začnou v květnu 2022.

Časový harmonogram etap je rozložený do období čtyř respektive pěti let, s rezervou jedné stavební sezóny pro výstavbu nového Dvoreckého mostu propojujícího Zlíchov (Praha 5) a Dvorce (Praha 4).

Popsaný postup celkové rekonstrukce Barrandovského mostu počítá zejména pro etapy 3 a 4 s objízdnými trasami pro MHD a od roku 2025 s využitím nového Dvoreckého mostu, s jehož dokončením se v ideálním případě počítá do roku 2024.

Z historie

Nejvytíženější komunikace v Česku má čtyři pruhy v každém směru, přístupná je chodcům i cyklistům. Je klíčovou součástí Městského okruhu, objíždějícího užší centrum Prahy. Spolu s železničním mostem v Holešovicích se jedná o jediné pražské mosty, které vedou přes Vltavu šikmo. Mostovka se nachází 15 metrů nad hladinou.

Architektura mostu je ve stylu brutalismu, jehož název je odvozen od francouzského „(béton) brut“ = drsný beton. To také napovídá, že většina povrchů je z tohoto materiálu. Na předmostích stojí dvě velké betonové plastiky od Josefa Klimeše. Na pravém břehu je umístěna Rovnováha, přezdívaná Červ dobyvatel, na levém je betonová mísa, pro kterou se uchytil lidový název Vana pro hrochy či Krmítko pro slony.

Barrandovský most je citlivě zasazený do krajiny, ve které se nachází. Patří mezi nepostradatelné dopravní stavby a je spojnicí mezi dálnicemi na západě a východě Prahy.

18. století pontonový most
Přechod řeky v těchto místech umožňoval od 18. století pontonový most. Po první světové válce se jednalo o dvou nových mostech v různých výškách, které by kromě Hlubočep a Braníku spojily také Dívčí hrady s Kavčími horami. Po druhé světové válce se již uvažovalo o jediném mostě. V návrzích figurovalo 13 koncepčních variant, včetně možnosti tunelů pod Barrandovskými terasami. Projektanti měli tehdy těžký úkol převést dopravu pod šikmým úhlem od Krče na Smíchov.
1976 finální podoba architektonického návrhu
Byla vybrána finální podoba mostu, na které spolupracovali inženýři Jiří Hejnic a Pavel Tripal spolu s architektem Karlem Filsakem a jeho synem.
1978
začátek přípravných prací
1978 zahájení výstavby
Významný dopravní uzel jižní části hlavního města spojuje Braník na pravém břehu a Hlubočepy na levém. Pojmenován je podle čtvrti Barrandov, kam také vede.
1983
zprovoznění levého mostu
1988
zprovoznění pravého mostu a kompletní otevření
1990
změna názvu mostu z „Most Antonína Zápotockého“ na „Barrandovský most“

Akce v okolí

Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění plné funkčnosti, vašeho pohodlí a k statistickým účelům. Bez některých cookies náš web nemůže fungovat, žádné cookies s výjimkou nezbytně nutných nebudou použity do momentu, než nám udělíte svůj souhlas. Detailní popis cookies naleznete zde.
Respektujeme Vaše právo na soukromí, proto můžete používání většiny kategorií souborů cookies na našich webových stránkách zakázat. Jejich blokování však může mít vliv na kvalitu interakce s webovými stránkami. Rozhodněte, které soubory cookie chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu umístěného na našich webových stránkách. Detailní popis cookies naleznete zde.
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a všech funkcí, které nabízejí.
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našich webových stránek a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich webových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele.
Marketingové cookies používáme pro cílené zobrazení obsahu a reklamy dle preferencí uživatele, a to jak na našich webových stránkách, tak na webových stránkách třetích subjektů. Pro tyto účely jsou využívány většinou pouze pseudonymizované údaje.
Přijmout vše
Přijmout nezbytné