Rekonstrukce mostu X 503 - Božanovská

Praha 20 • Božanovská

Střední míra komplikace

V dopravní špičce počítejte se zdržením 10–30 minut

Stavební akce

Stavební úpravy, rekonstrukce, nové stavby a další stavební akce.

31.03.
2023
23.12.
2023

Popis

Předmětem je realizace silničního mostu (nadjezdu) přes dálnici D11 a dalších souvisejících stavebních prací v ulici Božanovská v Praze 20. Stavební pozemek se nachází v místě původního mostu, který převáděl ul. Božanovskou přes dálnici D11.


Jedná se o výstavbu nového mostu obdobných parametrů jako měl původní most na stejném místě.


V červenci 2021 byla nosná konstrukce původního mostu již odstraněna, při výstavbě nového mostu budou dále odstraněny určené části původních opěr. Masivní součásti stávajících opěr budou dle možností zachovány a použity při výstavbě opěr nových. Vlastní stavba nového mostu bude zahájena výstavbou nové spodní stavby. V této souvislosti bude v určeném rozsahu odbourána stávající spodní stavba. Následně bude vybudována nová nosná konstrukce. Pro montáž ocelové konstrukce se předpokládá vybudování provizorních podpěr vedle středových svodidel. Horní plochu nosné konstrukce bude tvořit spřažená železobetonová deska s izolací z NAIP. Odvodnění povrchu komunikace bude řešeno pomocí obrubníkových odvodňovačů. Podélný svod odvodnění bude zaústěn za OP1 do stávající šachty dešťové kanalizace. Na obou opěrách budou osazeny lamelové mostní závěry. Na mostě bude proveden standardní mostní svršek s asfaltovou vozovkou a monolitickými chodníkovými římsami. Na mostě bude osazeno zesílené ocelové zábradlí (s lanem v madle), výplň – husté pletivo.


Součástí výstavby nového mostu bude mj. i trvalá přeložka veřejného osvětlení a vodovodního řadu, který bude umístěn v závěsech pod konzolou pravé římsy. Z celkové délky úpravy 136 m připadá 50 m na most, na zbývajících 86 m obou předpolích bude v rámci výstavby upravena komunikace, chodníky a provedeny terénní úpravy.


Znovuzahájení stavebních prací po zimní přestávce dne 31. 03. 2023.

Plánované zprovoznění mostu dne 17. 1. 2024.


Předpokládaný harmonogram prací:

  • demolice spodní stavby: do 20. 4. 2023
  • montáž podpůrných konstrukcí a osazení nosné konstrukce: do 31. 8. 2023
  • betonáž nosné konstrukce: do 30. 9. 2023
  • zprovoznění mostu v případě příznivých klimatických podmínek: do 20. 12. 2023
  • dokončovací práce: do 30. 4. 2024


Objízdné trasy

Ve Žlíbku - Náchodská - Božanovská

Rozsah omezení

Částečná uzavírka dálnice D11 v rozsahu:

  • část pravého jízdního pruhu a zpevněná krajnice v km 1,010–1,510 vpravo a část pravého jízdního pruhu a zpevněná krajnice v km 1,480–0,980 vlevo; 20. 3. 2023, 06:00 – 19. 4. 2023, 19:00 (etapa I); provoz bude veden v provizorních jízdních pruzích v režimu 2/2,
  • část pravého pásu dálnice v km 0,790–1,540 a část levého pásu dálnice v km 1,700–0,950; 19. 4. 2023, 19:00 – 20. 4. 2023, 06:00 (realizace přechodné úpravy provozu pro etapu II); provoz bude veden v režimu 1/1,
  • zpevněná krajnice v km 1,205–1,305 vpravo a zpevněná krajnice v km 1,280–1,190 vlevo; 20. 4. 2023, 06:00 – 5. 8. 2023 (etapa II); provoz bude veden v režimu 2/2.


Z pohledu koordinace prací a časové lhůty pro provedení bude osazování jednotlivých částí nosné konstrukce na spodní stavbu při úplných krátkodobých uzavírkách dálnice v nočních hodinách.

pdf
MINISTER.DOPRAVY_ROZHODNUTÍ_D11 MOST UL.BOŽANOVSKÁ 2023_03_15.pdf

Investor

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Milan Zach

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

Štěpán Dvořák

733780821

Rozhodnutí vyhotovil

Ing. Dagmar Jeníková

urad@pocernice.cz

271071633

Akce v okolí

Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění plné funkčnosti, vašeho pohodlí a k statistickým účelům. Bez některých cookies náš web nemůže fungovat, žádné cookies s výjimkou nezbytně nutných nebudou použity do momentu, než nám udělíte svůj souhlas. Detailní popis cookies naleznete zde.
Respektujeme Vaše právo na soukromí, proto můžete používání většiny kategorií souborů cookies na našich webových stránkách zakázat. Jejich blokování však může mít vliv na kvalitu interakce s webovými stránkami. Rozhodněte, které soubory cookie chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu umístěného na našich webových stránkách. Detailní popis cookies naleznete zde.
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a všech funkcí, které nabízejí.
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našich webových stránek a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich webových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele.
Marketingové cookies používáme pro cílené zobrazení obsahu a reklamy dle preferencí uživatele, a to jak na našich webových stránkách, tak na webových stránkách třetích subjektů. Pro tyto účely jsou využívány většinou pouze pseudonymizované údaje.
Přijmout vše
Přijmout nezbytné