Rekonstrukce komunikace Kostelecká včetně ramp

Praha 18 • Kostelecká

Střední míra komplikace

V dopravní špičce počítejte se zdržením 10–30 minut

Stavební akce

Stavební úpravy, rekonstrukce, nové stavby a další stavební akce.

05.04.
2023
05.06.
2023

Popis

Souvislá údržba komunikace Kostelecká v úseku U Červeného mlýnku – Ďáblická.


Na komunikaci bude odfrézováno 10 cm vrstev komunikace s následnou pokládkou zpět. Přes most bude odfrézováno pouze 5 cm. V rámci akce budou upraveny a předlážděny chodníkové plochy do zámkové dlažby vč. výměny žulových obrubníků v kompletním rozsahu. Betonové obruby budou vyrovnány a ponechány. Stávající svodidla budou vyměněna (pouze na mostě budou vráceny svodidla původní). Dále v rámci stavby budou doplněny hmatné prvky pro nevidomé u stávajících autobusových zastávek.


Rekonstrukce proběhne ve 3 fázích.

1. a 2. fáze jsou pouze chodníkové plochy. Při rekonstrukci chodníkových ploch bude ulice Kostelecká průjezdná jedním směrem a to ve směru do Ďáblic. V poslední 3. fázi bude komunikace uzavřená úplně v úseku U Červeného mlýnku – Ďáblice. V rámci tohoto úseku bude možné projíždět rampou kolem MC Donald – směr z Prahy na D8.


1. etapa: 5. 4. 2023 - 27. 4. 2023

2. etapa: 28. 4. 2023 - 19. 5. 2023

3. etapa: 20.5.2023 - 5.6.2023


Komunikace Kostelecká bude pro dopravu puštěná v provizorním provozu (projíždíte stavbou) 5. 6. 2023 s tím, že do 7. 6. 2023 budou ještě probíhat práce, které neomezují provoz.


Současně s rekonstrukcí ulice Kostelecká dojde k opravám i přidružených ramp. Opravy proběhnou souběžně a skončí shodně jako v případě ulice Kostelecká. Budou zcela uzavřeny. Dojde k odfrézování 5 cm asfaltových vrstev s následnou pokládkou zpět a výměně svodidel za svodidla, která splňují normy.

Objízdné trasy

V rámci 1. a 2. etapy (v termínu: 5. 4. 2023 – 19. 5. 2023) bude za uzavřený průjezd do Čakovic z oblasti Ďáblic, D8 a Březiněvsi ulicemi Cínovecká – Veselská – Tupolevova – Kostelecká nařízena objízdná trasa. Kdo mine odbočení do Letňan, bude naváděn po trase Liberecká – Vysočanská – Střelničná – Ďáblická. Z oblasti Dolních Chaber bude objízdná trasa vedena ulicemi Ústecká – Horňátecká – Střelničná – Vysočanská – Liberecká – Veselská.


Během 3. etapy (v termínu 20. 5. 2023 – 5. 6. 2023) bude po rampách na Čakovické straně zajištěn nejnutnější průjezd staveništěm pro zachování dopravní obsluhy ul. Řepné. V této etapě se nařizuje objížďka za uzavřený průjezd do Ďáblic po trase Kostelecká – Tupolevova – Veselská – Cínovecká – Ďáblická. Objízdná trasa v opačném směru bude shodná s 1. a 2. etapou.

Rozsah omezení

1. etapa: 5. 4. 2023 - 27. 4. 2023

Chodníky 1. fáze

Průběžný chodník mezi MČ Ďáblice a Čakovice bude uzavřen v celé délce včetně dotčených přechodů pro chodce.

Přilehlý jízdní pruh bude pro dopravu uzavřen v celé délce a bude sloužit pro manipulaci stavby.

Provoz bude jednosměrný ve směru z Čakovice do Ďáblic, rampy MÚK Kostelecká budou částečně uzavřeny,

opačný směr bude na objízdných trasách

BUS 202 bude jezdit do Ďáblic po své trase, opačný směr po výlukové trase.


2. etapa: 28. 4. 2023 - 19. 5. 2023

Chodníky 2. fáze

Ve 2. etapě budou uzavřeny 2 krátké chodníky na protilehlé straně, části chodníků z 1. fáze budou již pochozí.

Ostatní doprava je shodná s 1. fází.


3. etapa: 20.5.2023 - 5.6.2023

Frézování, asfalty

Při frézování poškozených asfaltových vrstev, případných sanacích a pokládce asfaltových vrstev, bude vozovka v celé délce uzavřena.

V situaci jsou příčné řezy v průběžných dvoupruhových úsecích jako průkaz nemožnosti těchto prací “po půlkách“.

Oba směry jízdy budou na objízdných trasách.

Dopravní obsluha ulice Řepné bude v omezené míře umožněna přes staveniště z nájezdové rampy za ČS OMW.

BUS 202 bude v obou směrech na výlukové trase.

pdf
příloha 2.__Kostelecká ZOD_chodníky, 2. fáze.pdf
pdf
příloha 3.__ Kostelecká_ZOD_frézování, asfalty.pdf
pdf
příloha 1.__ Kostelecká_ZOD_chodníky, 1. fáze.pdf

Investor

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Bc. Michaela Ekhardová

722 979 527

Zhotovitel

EUROVIA CS, a. s.

Akce v okolí

Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění plné funkčnosti, vašeho pohodlí a k statistickým účelům. Bez některých cookies náš web nemůže fungovat, žádné cookies s výjimkou nezbytně nutných nebudou použity do momentu, než nám udělíte svůj souhlas. Detailní popis cookies naleznete zde.
Respektujeme Vaše právo na soukromí, proto můžete používání většiny kategorií souborů cookies na našich webových stránkách zakázat. Jejich blokování však může mít vliv na kvalitu interakce s webovými stránkami. Rozhodněte, které soubory cookie chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu umístěného na našich webových stránkách. Detailní popis cookies naleznete zde.
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a všech funkcí, které nabízejí.
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našich webových stránek a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich webových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele.
Marketingové cookies používáme pro cílené zobrazení obsahu a reklamy dle preferencí uživatele, a to jak na našich webových stránkách, tak na webových stránkách třetích subjektů. Pro tyto účely jsou využívány většinou pouze pseudonymizované údaje.
Přijmout vše
Přijmout nezbytné