Parkování filmové techniky - The Cello

Praha 1 • 17. listopadu

Malá míra komplikace

V dopravní špičce počítejte se zdržením do 10minut.

Ostatní

Ostatní akce ovlivňující dopravu v Praze.

13.10.2021
06:00
15.10.2021
23:59

Popis

Parkování vozidel filmové techniky.

Rozsah prací

Zábor parkovacích stání ve fialové zóně placeného stání.

Investor

NW location s.r.o.

p. Potůček

604 348 223

Rozhodnutí vyhotovil

Ing. Lukáš Vopava

lukas.vopava@praha.eu

236 004 247

Akce v okolí