výstavba PHS, 5. května

Praha 4 • 5. května

Malá míra komplikace

V dopravní špičce počítejte se zdržením do 10minut.

Stavební akce

Stavební úpravy, rekonstrukce, nové stavby a další stavební akce.

09.08.2021
00:00
19.11.2021
23:59

Popis

Výstavba PHS - pod lávkou pro pěší směrem do centra pod ulicí Jižní XV

Objízdné trasy

Nejsou zřízeny

Rozsah prací

Zábor v odstavném pruhu

Investor

TSK hl.m.Prahy, a.s.

Ing. Baborová

601557476

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby STŘED

Ing. Dvořák

724353703

Rozhodnutí vyhotovil

Ing. Kubín

leos.kubin@praha.eu

236004397

Akce v okolí