Opraha protihlukové stěny Kbelská

Praha 9 • Kbelská

Střední míra komplikace

V dopravní špičce počítejte se zdržením 10–30 minut

Stavební akce

Stavební úpravy, rekonstrukce, nové stavby a další stavební akce.

29. září
10:00
29. leden
15:00
 

Popis

Oprava protihlukové stěny podél komunikace Kbelská v obou směrech

Objízdné trasy

Nenařizují se

Rozsah prací

Postupné uzavírky pravých jízdních pruhů dle postupu výstavby

Investor

Technická správa komunikací hlavního města Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Ing. Šebesta

257015755

Zhotovitel

SAFEROAD Czech Republic s.r.o., Plzeňská 666, 330 21 Líně

Robert Borovanský

727837488

Rozhodnutí vyhotovil

Václav Špilík

vaclav.spilik@praha.eu

236004255

Akce v okolí